Vead soojuspumba paigaldamisel | Maasoojus

Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Vead soojuspumba paigaldamisel

Teatavasti kehtivad meie põhjanaabrite juures soojuspumpade paigaldajatele mitmed nõuded ning tarvis on näiteks külmaineluba. Meie turg on selles osas tunduvalt liberaalsem – erinõudeid ega -norme pole kehtestatud. Kas ka meil peaksid olema nõuded paigaldajatele?

“Tõepoolest, külmaineid sisaldavate seadmete paigaldamisel erinevad Soomes kehtivad reeglid meie omadest kardinaalselt. Näiteks seal peavad need ettevõtted, kes soovivad kliimaseadmeid paika panna, saatma töötajad vastavale koolitusele ning pärast selle sooritamist väljastatakse firmale sertifikaat, mis lubab külmaineid sisaldavaid tooteid nii paigaldad kui käidelda. Samas ei anna sellise koolituse läbimine õigust käidelda kõiki külmaineid sisaldavaid seadmeid, sest neil on omakorda erinevad tasemed, sõltuvalt külmaine kogusest konkreetses tootes,”

Kõige lihtsamad ja elementaarsemad load on kuni 3 kg külmaine sisaldusega seadmetele. Seejärel kuni 9 kg sisaldusega toodetele jne. Soomes nõutakse kliimaseadmeid sissetoovalt ettevõttelt, kes muuhulgas tegeleb jaekaubanduse ja kliimaseadmete müügiga lõpptarbijale, aga ka paigaldajalt või paigaldusfirmalt sertifikaati, mis tõendab nende pädevust külmainete käitlemisel. Selline nõue on Soomes laiemale üldsusele teada ning lõpptarbija oskab seda paigaldajalt ka nõuda.
Eestis sellised seadusesätted puuduvad. See on kahetsusväärne, sest olukord soosib niisuguste paigaldusettevõtete teket, kes ei ole enamasti kursis tehase paigaldusnõuetega ning külmainete õige käitlemise tingimustega. “Vääralt paigaldatud seadmete puhul on suur oht, et toodete eluiga väheneb või halvemal juhul tekivad isegi kahjud õhksoojuspumba omanikule ning tema tervisele,” räägib spetsialist.

“Kahtlemata peaks Eesti liikuma rohkem Skandinaavia riikides kasutusel olevate regulatsioonide suunas, kehtestades erinevaid nõudeid muuhulgas ka külmainete käitlemise viisidele. See aitaks kaasa professionaalsete kliimaettevõtete tekkele ning samas likvideeriks turult firmasid, kes ei taha või ei ole võimelised taolisi nõudeid järgima,”

Kahju tekitanud paigaldaja vastutab kogu kahju eest

Kes meil vastutab paigaldatud soojuspumba eest? Tarbijakaitseseaduse järgi vastutavad sellise soojuspumba eest nii seadme müüja kui paigaldaja. Kui klient on ostnud õhksoojuspumba ühest ettevõttest, aga paigaldusteenuse teisest, siis vastutab toote müüja selle tehniliste rikete eest ning paikapanija paigaldusviisi vastavuse eest konkreetse seadme paigaldusjuhendile, mille on väljastanud tehas.

Meie tarbijakaitseseaduse kohaselt on minimaalne garantii müüdud ja paigaldatud tootele 2 aastat. Näiteks Panasonicu seadmetele annab tehas kompressorile 5aastase garantiikatte, mis on tunduvalt üle nõutava alammäära.

“Juhul, kui seade ei ole nõuetekohaselt paigaldatud ning paikapanija on eiranud tehase väljastatud paigaldusjuhendi nõudeid, vastutab paigaldaja lõpptarbija ees kogu tegelikult tekitatud kahju ulatuses. Vääralt ülesseatud seade võib muuhulgas tähendada ka importijapoolset õigust keelduda toote garantiikattest! See tähendab, et paigaldaja, kelle vale paigaldusviisi tõttu on tekkinud kahju, peab selle lõpptarbijale korvama,”

Kahjuks arvavad tihtipeale ka need töötajad, kes on käinud ühe konkreetse brändi koolitusel, et sama paigaldusviis kehtib kõikide kaubamärkide puhul. Tegelikkuses see aga nii ei ole ning kui uurida erinevaid paigaldusjuhendeid, leiab sealt mitmeid põhimõttelisi erinevusi.

Mis on kõige levinumad vead soojuspumba paigaldamisel? Need on kahtlemata nii vale asukoha valik kui ka ebaõige ruumile vastava võimsuse määramine. Üldjuhul tekitab soojuspumba ala- või üledimensioneerimine kliendile loodetud säästu asemel hoopis oodatust suuremat kulu. Pealegi teevad koolitusi mitteläbinud paigaldajad ka tehnilisi vigu, nagu sise- ja välisosa vaheline torutrassi pikkus, ühenduste vale kinnitus jne.

“Tihtilugu oleme lõpptarbijatelt kuulnud, et nad on kelleltki ostnud mingi soojuspumba n-ö vähempakkumise teel ning tõdenud siis külmade ilmade saabudes, et seade ei suuda ruume ära kütta. Kindlasti soovitame klientidel vältida nn musti või mittepädevaid paigaldajaid – nood teevad töö ära küll odavalt, aga samas jätab selle kvaliteet soovida,” hoiatab spetsialist.
Paigaldusel on vaja kindlasti jälgida ruumide paigutust ja avatust ning vastavalt sellele soovitada kliendile sobiva võimsuse ja asukohaga toode. Kogenud paigaldustehnik oskab üsna täpselt hinnata õhu liikumist ruumides. Kui konkreetse seadmega kogemusi pole, tuleb muidugi väga täpselt uurida vastavat juhendit, et vältida tehnilisi vigu. Loomulikult peab arvesse võtma ka paigaldusviisi lõpplahenduse esteetilist poolt.

Share this warmth with your friends.Avalda arvamust või küsi eksperdilt

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-gaMeilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin