Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga ega pea kartma müügihai rünnakut.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Soojuspumba hoolduse jaoks helista 526 6667

  • Sinu soojuspumpa hooldavad sertifitseeritud tehnikud
  • Sõlmides soojuspumba hoolduseks püsilepingu, jälgime hooldusgraafikut meie
  • Maasoojus OÜ on Vaillant soojuspumpade ametlik partner ning garantiitööde tegija

Vaata detaile ja maksumust

Seda on tunda, kui on tehtud õige valik.
Sest mõtleb tulevikule.

Sinu küttesüsteemi hooldavad sertifitseeritud tehnikud

Maasoojus.ee tehnikud on läbinud hulgaliselt koolitusi ning neil on kõik nõutavad sertifikaadid ja litsentsid. Meie tehnikuid võid usaldada.

TE Karinen tunnistus

Soojuspumba tehnilised lahendused ja majanduslik tasuvus.

ESPL B kategooria tunnistus

Hoonete soojuskadude ja soojuspumpade dimensioneerimisalane koolitus.

TTÜ tunnistus

Soojuspumba täiendõppe kursus.

Junkers (Bosch) sertifikaat

Teoreetilised ja prktilised teadmised Junker Bosch Termotechnik küttetehnika paigaldmise ja hoolduse kohta.

HBZ Münster II kategooria tunnistus

Keskkonnameti käitlemisluba

Vaillant sertifikaat

Vaillant sertifikaat

Õhk-vesi soojuspumba hooldus

Õhk-vesisoojuspumba hoolduse käigus vaatab hooldustehnik üksikasjalikult üle kogu seadme, et selle töös ei oleks tõrkeid.

• Tehnik käivitab kõik seadme sõlmed manuaalselt ja kontrollib, et need käituks normaalselt ega tekitaks kõrvalisi helisid.

• Küttesüsteemi paisupaagi rõhk peab olema säilinud ja paisupaak peab töötama korralikult.

• Samuti uuritakse soojuspumba hoolduse käigus ülesurveklappide korrasolekut. Need peavad korralikult toimima ja ei tohi kinni jääda.

• Soojuspumba boiler õhutatakse.

• Välisosa soojusvaheti puhastatakse sinna kogunenud mustusest.

• Kindlasti katsetab tehnik sulatuskaabli korrasolekut ja veendub, et sulatusvee äravool oleks ummistustevaba.

• Tehnik kontrollib, et soojuspumbal ei oleks freoonilekkeid. Igat seadet, mis sisaldab üle 3 kg freooni, peab hooldama vähemalt üks kord aastas. Õhk-vesisoojuspumpa, kus välis- ja siseosa vahel ringleb freoon, tuleb kindlasti kontrollida kaks korda aastas. Ka kõige väiksem freoonileke võib kahjustada soojuspumba kompressorit.

• Soojuspumba hoolduse ajal kontrollitakse kindlasti üle küttesüsteemi vee puhtus ja puhastatakse küttesüsteemi filter.

• Küttesüsteemi vee puhtust tuleks hinnata iga kahe aasta tagant. Kuna soojuspump on madala temperatuuriga kütteseade, võib küttevette tekkida bakter, mis küttesüsteemi hävitab. Samuti kahjustavad seadet mitmesugused veega kokku puutuvad metallid, kõige halvemini mõjub soojuspumbale tsink.

• Hoolduse käigus kontrollib tehnik süsteemi sulatustsükli tööd.

• Samuti jälgib tehnik freoonisüsteemi klappide tööd.

• Kontrollime üle soojuspumba välis- ja siseosa vaheliste torude isolatsiooni. See peab olema terve ja soojuskadudeta.

• Vaatame üle kõik soojuspumba andurid. Kui üks soojuspumba elutähtis andur valetab kas või 2 °C, siis on tagajärjeks suuremad küttearved või halvemal juhul soojuspumba purunemine.

• Tehnik küsib soojuspumba hoolduse käigus Sinu käest üle, kas oled seadme tööga ja toas oleva soojaga rahul.

• Kontrollime ka õhk-vesisoojuspumba andmeid ehk seda, kui palju on soojuspump teinud tööd ja mida ta toodetud energiaga on teinud.

• Vajaduse korral teeb tehnik soojuspumbale peenhäälestuse, et Sinu küttesüsteem säästaks veel rohkem raha ja töötaks pikki aastaid.

• Kui soojuspumba hoolduse käigus selgub, et seadme mingi osa ei tööta korralikult, siis arutab tehnik Sinuga läbi selle vahetamise vajalikkuse. Garantiilise seadme puhul vahetame seadme osa välja kohe.

Maasoojuspumba hooldus

Maasoojuspumba hoolduse käigus vaatab hooldustehnik üksikasjalikult üle kogu seadme, et selle töös ei oleks tõrkeid.

• Tehnik käivitab kõik seadme sõlmed manuaalselt ja kontrollib, et need käituks normaalselt ega tekitaks kõrvalisi helisid.

• Ta kontrollib üle küttesüsteemi surve ja õhutid. Küttesüsteemi paisupaagi rõhk peab olema säilinud ja paisupaak peab töötama korralikult.

• Samuti uuritakse soojuspumba hoolduse käigus ülesurveklappide korrasolekut. Need peavad korralikult toimima ja ei tohi kinni jääda.

• Soojuspumba boiler õhutatakse.

• Tehnik vaatab, kas maakontuuri vedeliku tase on piisav ja paneb vajaduse korral maakontuuri vedelikku juurde.

• Vaatame üle ka kõik soojuspumba andurid. Kui üks elutähtis andur valetab kas või 2 °C, siis on tagajärjeks suuremad küttearved või halvemal juhul soojuspumba purunemine.

• Tehnik jälgib, et soojuspumba freoonisurve vastaks nõuetele ja freoonilekkeid ei oleks. Igat seadet, mis sisaldab üle 3 kg freooni, peab hooldama vähemalt üks kord aastas. Ka kõige väiksem freoonileke võib kahjustada soojuspumba kompressorit.

• Soojuspumba hoolduse ajal kontrollitakse kindlasti üle küttesüsteemi vee puhtus ning puhastatakse maakontuuri filter ja küttesüsteemi filter. Küttesüsteemi vee puhtust tuleks hinnata iga kahe aasta tagant. Kuna soojuspump on madala temperatuuriga kütteseade, võib küttevette tekkida bakter, mis küttesüsteemi hävitab. Samuti kahjustavad seadet mitmesugused veega kokku puutuvad metallid, kõige halvemini mõjub soojuspumbale tsink.

• Tehnik küsib soojuspumba hoolduse käigus Sinu käest üle, kas oled seadme tööga ja toas oleva soojaga rahul.

• Kontrollime ka maasoojuspumba andmeid ehk seda, kui palju on soojuspump teinud tööd ja mida ta toodetud energiaga on teinud.

• Vajaduse korral teeb tehnik soojuspumbale peenhäälestuse, et Sinu küttesüsteem säästaks veel rohkem raha ja töötaks pikki aastaid.

• Kui soojuspumba hoolduse käigus selgub, et seadme mingi osa ei tööta korralikult, siis arutab tehnik Sinuga läbi selle vahetamise vajalikkuse. Garantiilise seadme puhul vahetame seadme osa välja kohe.

Soojuspumba hooldusest üldiselt

Maasoojuspumba eluiga on kuni 25 aastat ja õhk-vesisoojuspumbal kuni 15 aastat. Need aastad peavad ka tegelikult paika, kui jälgid kõiki neid soojuspumba hoolduse soovitusi ja nõudeid, mida meie spetsialistid annavad.

Müügimehed räägivad sageli, et soojuspump on hooldusvaba. Kuid tegelikult see päris nii ei ole.

Kindlasti peab soojuspumbal puhastama mudafiltreid. Seda tehakse vähemalt kaks korda aastas: enne kütteperioodi ja kohe pärast kütteperioodi. Filtrite puhastamine on lihtne töö, millega saad ise hakkama.

Põhjalikum soojuspumba hooldus usalda meie asjatundlikule tehnikule, kes tunneb neid seadmeid nagu enda viit sõrme.

Räägi meie hooldusjuhiga

Meile helistades saad suhelda soojuspumba asjatundjaga.
Hooldusjuht vastab E–R 9–18.

+372 568 02666

Meilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin