Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga ega pea kartma müügihai rünnakut.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Maasoojuspump vabastab Su tüütust kütmisest!

 • Läbimõeldud kütteprojekt ja asjatundlik paigaldus
 • Soojuspumba terviklahendus, mis kütab minimaalse kuluga
 • Tasuta telefonirakendus ja kaugjälgimine.
 • Nutikad soojuspumbad mis suhtlevad tehnikutega ise.

Vaata detaile ja maksumust

Sinu kodu võit
keskmine aastas
Seda on tunda, kui on tehtud õige valik.
Sest mõtleb tulevikule.

Maasoojuspump muudab elu mõnusaks

Vali Maasoojus.ee pakutav maasoojuspumba terviklahendus. Nii saad kütmise asemel perega aega veeta.

Mugav

Maasoojuspump tuleb kodu kütmisega ise toime. Sina võid samal ajal elu nautida.

Soe

Kodu ja ka tarbevesi on alati parajalt soe. Sina valid temperatuuri.

Säästlik

Elektrit tarbib maasoojuspump keskmiselt neli korda vähem kui elekterküte.

Töökindel

Maasoojuspump teenib Sinu peret innukalt 25–30 aastat järjest, soojusenergiat ammutava maakollektori kasutusiga on vähemalt 50 aastat.

Vaillant

Vaillanti soojuspump toob teie koju hubase soojuse. Rohkem infot Vaillanti kohta leiate siit.

Õpetuslikud maasoojuspumba videod


 

Vaata veel õpetuslikke ja informatiivseid videosid meie youtube kanalilt Maasoojus.ee.

Kuidas küsida maasoojuspumba süsteemi hinda?

Maasoojuspumba süsteemi paigaldamise maksumus oleneb paljudest faktoritest. Seega võta pakkumine mitmelt ettevõttelt ja võrdle neid.

Kõige odavam hind ei tohi olla maasoojuspumba valimisel põhikriteerium. Süsteemi väike maksumus tuleb alati millegi arvelt, enamasti kannatab kvaliteet, säästlikkus või mugavus.

Kindlasti uuri, milline on pakutava maasoojuspumba süsteemi

• tasuvusaeg;

• tarbevee soojendamise lahendus ja boileri maht;

• ventilatsiooni ühendamise võimalus;

• võimsus;

• maakollektori torustiku pikkus;

• toodetava soojusenergia hulk;

• ekspluatatsioonikulu.

Kus saab maasoojuspumpa kasutada?

Maasoojuspump sobib nii küttesüsteemi renoveerimiseks kui ka uusehitisse paigaldamiseks. Vajaliku soojusenergia ammutamiseks peab maja ümber olema piisavalt suur vaba krundipind.

Rusikareegli järgi vajab 1 m² köetavat hoonepinda vähemalt

• 3 m maakollektorit ja

• 3,6 m² vaba maapinda.

Pumba tõhusus oleneb mitmest tegurist. Maksimaalne kasu on tagatud juhul, kui hoonel on suurem küttevajadus: suurema hoone puhul on maasoojuspumba tasuvusaeg lühem.

Maasoojuspumba saad ühendada nii radiaator- kui ka põrandaküttesüsteemiga. Enamiku radiaatorküttesüsteemide temperatuur (peale- ja tagasivoolutemperatuur 55–45 °C) on maasoojuspumbale sobiv.

Pumba soojustegur on seda suurem, mida väiksem on küttesüsteemi temperatuur. Seega sobib maasoojuspump kõige paremini majja, kus on kasutusel põrandaküte (peale- ja tagasivoolutemperatuur 40–35 °C).

Maaküttele tasub üle minna ka juhul, kui vesiküttesüsteem ehk radiaator- või põrandaküttelahendus tuleb alles välja ehitada. See suurendab küll kulutusi ja tasuvusaega, kuid samas parandad nii oma maja sisekliimat ning saad paindliku ja tõhusa küttesüsteemi.

Maasoojuspumpa valides tuleb lähtuda konkreetsest hoonest ja krundist. Seepärast küsi meilt kindlasti nõu, milline lahendus oleks Sinu majja parim.

Soojuspuuraugu ja horisontaalse maakollektori hind

Enne soojuspuuraugu või maakollektori kavandamist selgitame välja Sinu maja soojuskoormuse kilovattides. Näiteks 200 m² maja soojuskoormus on tavaliselt 10 kW. Rusikareegli järgi tuleb 10 kW katmiseks puurida u 150–200 m sügavusele või paigaldada horisontaalset maakollektorit u 500 m.

Seega maksab kasutusvalmis lahenduse puhul näiteks

• 150 m soojuspuurauk vähemalt 6000 € (150 × 40), sest selle hind on 40–60 €/m;

• 500 m maakollektor u 1850 € (500 × 3,60), sest selle keskmine hind on 3,60 €/m.

Kuigi soojuspuurauk on kallim, on tal parem kasutegur, krundi haljastust ei ole vaja rikkuda ja lahendus mahub ka väiksele krundile.

Horisontaalne maakollektor

Kõige levinum lahendus, millega pinnasest soojusenergiat võetakse, on horisontaalne maakollektor. See ammutab maapinna ülemisse kihti salvestunud päikeseenergiat ning vihmavee ja maapinnalähedase õhu soojusenergiat. Maakollektori pikkus oleneb soojuspumba võimsusest.

Kollektor paigaldatakse 1 m sügavusele ja torude vahekaugus peab olema vähemalt meeter. Torustik täidetakse külmumiskindla vedeliku ehk külmakandjaga. Torustikus ringlevale külmakandjale ülekantud soojusenergiaga kütab/jahutab maasoojuspump maja ning soojendab tarbevett.

Maakollektori kasutamine on väga tõhus ja säästlik soojusenergia ammutamise meetod. Parim maasoojuspumba tootlikkus saavutatakse niiske pinnase korral. Kiiresti kuivava pinnase (näiteks liiv) puhul saame juhtida kollektori alale hoone katuselt tuleva sademevee. Nii jõuab vajalik soojus koos veega ruttu kollektorini.

Maasoojuspumba soojusallikad

Maasoojuspump võib ammutada soojusenergiat mitmel moel, soojusallikaks võib olla näiteks:

• horisontaalne maakollektor,

• energiakaev,

Energiakaev ehk tavaline puurkaev on avatud süsteem, kuhu rajatakse kaks kaevu. Ühest kaevust võetakse vesi, millest eemaldatakse soojus. Seejärel juhitakse vesi teise kaevu.

Põhjavee temperatuur on aasta läbi püsikindel ja ligilähedane samal sügavusel asuva pinnase temperatuurile. 25–75 m sügavusel on põhjavee temperatuur Eestis 6,5–7 °C.

Põhjavesi tuuakse pinnale 10–30 m sügavuselt, aga vahel tehakse ka puurkaeve, mille sügavus on 70 m või enam.

• soojuspuurauk,

Energiakaev ehk tavaline puurkaev on avatud süsteem, kuhu rajatakse kaks kaevu. Ühest kaevust võetakse vesi, millest eemaldatakse soojus. Seejärel juhitakse vesi teise kaevu.

Põhjavee temperatuur on aasta läbi püsikindel ja ligilähedane samal sügavusel asuva pinnase temperatuurile. 25–75 m sügavusel on põhjavee temperatuur Eestis 6,5–7 °C. Põhjavesi tuuakse pinnale 10–30 m sügavuselt, aga vahel tehakse ka puurkaeve, mille sügavus on 70 m või enam. + Soojuspuurauk

Nüüdseks on soojuspuurauk ehk kinnine (tamponeeritud) süsteem horisontaalsele või spiraalsele maakollektorile täiesti mõeldav alternatiiv.

Soojuspuurauk

– tagab parima võimaliku kasuteguri ehk COPi, kuna sügaval maapõues on temperatuur talvel kõrgem kui 1 m sügavusel maapinnas;

– on töökindel;

– mahub erinevalt horisontaalsest maakollektorist ka väiksele krundile ning

– säästab ümbritsevat haljastust.

Kui soojuspuurauk on lõpuni tamponeeritud, siis sanitaarkaitseala ega veevõtukoha hooldusnõudeid ei määrata. Puuraugud tehakse sügavusega 50–250 m ja keskmiselt on vaja puurida 1 m puurauku 1 m² köetava pinna kohta.

Oluline on ka puuraukude hulk ja omavaheline kaugus. 200 m² suuruse maja puhul (soojuskoormus 10 kW) on vaja teha u 150–200 m puurauk. Seda võib teha mitmes osas, näiteks kaks 100 m puurauku või neli 50 m puurauku. Puuraukude vahe peab olema 5–6 m.

Puurimislahenduse kavandab meie spetsialist, lähtudes maasoojuspumba võimsusest ja muudest konkreetse projekti teguritest. Suurel määral oleneb lahendus kohalikust omavalitsusest. Näiteks Tallinnas peaks arvestama võimalusega puurida kuni 50 m sügavusele, kuid samas võib mitu puurauku üksteise lähedale rajada. Mõnes teises Eesti regioonis pole probleemi ka ühe 250 m sügavuse puuraugu tegemisel.

• veekollektor või

Kui Sinu hoone asub veekogu läheduses, siis saad kütmiseks vajalikku soojusenergiat ammutada veekogu põhja paigaldatud plasttorustiku ehk veekollektoriga.

DSCF0281

DSCF1118

 

• ventilatsioon (maasoojuspumba energia võetakse ventilatsioonist).

Maasoojuspumbale sobiva energiaallika valib meie spetsialist Sinu hoone energiavajaduse ja asukoha järgi.

Horisontaalse maakollektori paigaldamine

Maasse salvestunud soojusenergiat ammutatakse enamasti pinnasesse paigaldatud plasttorustiku ehk horisontaalse maakollektori abil. Keskmise eramaja puhul võtab maakollektori paigaldamine aega kaks-kolm päeva. Mõnel objektil tuleb kaevetööd kitsenduste tõttu teha käsitsi, sel juhul kestab töö kauem ja maksab rohkem.

Kitsenduseks võivad olla:

• krunti läbivad tehnovõrgud;

• krundi väike pindala, mistõttu miniekskavaator ja ladustatav pinnas sinna korraga ei mahu;

• puud ja põõsad, mida kinnistu omanik soovib säilitada.

Üldjuhul kasutame kaevetöödel miniekskavaatorit.

Paigaldame maakollektori ligikaudu 1,2 m sügavusse kraavi ja minimaalselt 1 m vahega.

• Maakollektorit ei tohi paigutada liiga sügavale, kuna kevadel ei jõua siis päikesesoojus torustiku ümber tekkinud jääd küllalt kiiresti üles sulatada.

• Liiga kõrgele paigaldatud torustik ei ammuta maast piisavalt soojust, kuna maapinna ülemine kiht (kõrgemal kui 1 m) külmub talvel läbi.

Maakollektori paigaldame ja kinnitame käsitsi. Enne kaeviku kinniajamist teeme kontuurile kontrollsurvestamise, et veenduda torustiku lekkekindluses. Meie paigaldatava kollektori minimaalne tööiga on 50 aastat

Kollektori paigaldamiseks on vajalik piisavalt suur maa-ala, mida talvel aktiivselt ei kasutata ega lükata lumest puhtaks. Lumekiht kaitseb maakollektorit külmumise eest. Maakollektorit ei ole mõistlik paigaldada kõva kattega teede, platside ja terrasside alla.

Vundamendi läheduses ja läbiviikudes isoleerime maakollektori torud. Tänu sellele ei neutraliseeri ülessoojenenud ja mahajahtunud külmained teineteist ning vundament ei külmu läbi. Kui on oht, et pinnasevesi võib tungida keldrisse, paigaldame läbiviigule ka hüdroisolatsiooni.

Maasoojuspumba süsteemi paigaldamise etapid

Järgides kõiki asjakohaseid norme ja nõudeid, läbime näiteks horisontaalse maakollektoriga maasoojuspumba süsteemi paigaldades järgmised etapid.

1. Teeme vajalikud ettevalmistustööd.

2. Kaevame maakollektorile kraavid.

3. Puurime vundamenti kollektortorustiku avad.

4. Paigaldame ja survestame kollektortorustiku.

5. Täidame kaevatud kraavid ja teeme haljastustööd.

6. Paigaldame majja maasoojuspumba ja ühendame selle põranda- või radiaatorküttesüsteemiga.

7. Täidame maasoojuspumba torustiku vee ja piirituse segu ehk külmainega.

8. Ühendame pumbaga juhtimiskeskuse ja internetimooduli.

9. Teeme tugev- ja nõrkvoolutööd.

10. Seadistame kogu küttesüsteemi ja paneme selle tööle.

11. Täidame dokumentatsiooni.

12. Anname Sulle maasoojuspumba kasutamiseks juhtnöörid.

Kõik need tööd kokku võtavad keskmiselt aega neli päeva. Sellega maasoojuspumba paigaldamine veel ei lõpe. Mida täpsemalt saame esimestel kütte kuudel koos Sinuga sobiva kütterežiimi paika häälestada, seda säästlikumalt maasoojuspump tööle hakkab.

Miks eelistada Maasoojus.ee lahendust

1. Meilt saad koos kvaliteetse maasoojuspumbaga asjatundliku projekteerimise ja paigalduse, mis tugineb kogemusele:

• oleme Junkersi partnerina tegutsenud alates 1999. aastast ja paigaldanud juba üle seitsmetuhande maasoojuspumba;

• meil on kõik tööks vajalikud sertifikaadid ja litsentsid.

2. Anname Sulle kindla seljataguse, milleks on

• meie ekspertide pidev valmisolek nõustada ja aidata;

• kaheaastane tehasegarantii;

• kolmeaastane paigaldusgarantii;

• viieaastane lisagarantii;

• 20-aastane varuosasaadavuse garantii.

Maasoojuspumba eelised

• Maasoojuspumbaga saad kuni 3/4 kütte- ja jahutusenergiast tasuta.

• Süsteem töötab automaatselt, tänu sellele ei pea Sa ise kütma.

• Ei ole vaja suurt katlaruumi, korstnat, gaasitoru ega kütusehoidlat.

• Säästad energiat ja keskkonda.

• Maasoojuspump katab täielikult maja küttevajaduse, soojendades ruume ja tarbevett.

• Süsteemi on lihtne juhtida, vajaduse korral võid seda teha ka nutitelefonist.

• Lahendus on töökindel ning garantii mitmekülgne ja korralik.

• Soojustegur ehk COP ulatub 5,1-ni.

• Maasoojuspump ühildub nii radiaator- kui ka põrandaküttega.

• Hooldustarve on väike.

Kuidas maasoojuspump töötab

Suvel koguneb maapinda soojusenergia, mida ilma jahenedes saab maja kütmiseks kasutada. Meetri sügavusel maapinnas on temperatuur aasta läbi 4–10 °C. Enamasti saadakse soojusenergia kätte pinnasesse paigaldatud plasttorustiku ehk horisontaalse maakollektori vahendusel. Soojust saab maast ammutada ka muude lahendustega, milleks on näiteks energiakaev, soojuspuurauk ja veekollektor. Optimaalse paigalduse ja seadistuse puhul võid maasoojuspumbaga küttekulusid vähendada kuni 80%. Maasoojuspumbaga saad ruume ka jahutada.

Maasoojuspump
 • 1. Põrandaküte (valik 1)
 • 2. Radiaatorküte (valik 2)
 • 3. Soe tarbevesi
 • 4. Soojuspump ja boiler
 • 5. Reguleerimine nutitelefoniga
 • 6. Horisontaalne maakollektor
Maasoojuspumbaga küte vajab keskmiselt neli korda vähem elektrit kui elekterküte.
Maasoojuspump
 • 1. Põrandaküte (valik 1)
 • 2. Radiaatorküte (valik 2)
 • 3. Soe tarbevesi
 • 4. Soojuspump ja boiler
 • 5. Reguleerimine nutitelefoniga
 • 6. Horisontaalne maakollektor

Sinu elu uue soojuspumbaga

Ausalt, see on lihtne.

Hommik, 07.00

Äratuskell heliseb

Kuigi õues on 22 kraadi külma, tajud ärgates majas mõnusat soojust. Võid päeva alustada õdusas toas, mõtlemata maja kütmisele.

Lõuna, 13.00

Ilm on endiselt krõbe

Käisid just töökaaslastega lõunal ja said seda külma tunda. Vaatad nutitelefonist kodu temperatuuri ja mõtled, et tahaksid juba koju pääseda.

Õhtu, 17.00

Mida õhtuks süüa?

Pakane ei ole järele andnud ja Sa liigud koju. Ees ootab õdus õhtupoolik koos perega. Saate koos süüa teha, sest kodu on soe ja kütmisele pole tarvis aega raisata.

Soojuspump üksi ei loe, loeb ka paigaldus

Tänapäeva soojuspumbad on kvaliteedi poolest üsna võrdsed. Tegeliku energiasäästu määrab puhtalt küttesüsteemi paigaldus. Vali soojuspumpa ühendama ja seadistama ettevõte, kellel on olemas asjakohased sertifikaadid.

1

Sertifitseeritud paigaldajad

Meie tehnikud on läbinud vajalikud koolitused ning neil on kõik nõutavad sertifikaadid ja litsentsid.

2

Põhjalik eeltöö

Iga maja ja seda ümbritsev maalapp on erinev. Meie kohandame soojuspumbaga küttelahenduse täpselt Sinu kodu tingimuste järgi.

3

Vähem garantiitöid

Paigaldame küttesüsteemi nii hästi, et edaspidi näed meid haruharva, kui üldse. Aga vajaduse korral oleme Sinust alati vaid kõne või kirja kaugusel.

Soojuspumba paigaldus oleneb meeskonnast

Küllap oled märganud, et soojuspumba paigaldajaid on palju, ja ilmselt aimad, et mõni võib neist tekkitada kulukaid probleeme.

Maasoojus.ee meeskond on täiendanud end mitmel pool Euroopas, et omandada vajalikud oskused ja sertifikaadid. Tänu sellele teame, kuidas suuri probleeme vältida.

Kaalukat kogemust iseloomustab rahulolevate klientide pikk nimekiri

Meil on alati hea meel, kui järjekordne klient saab soojuspumpa investeerides tagasi rohkem, kui ta oskas arvata.

Üle 10 000 soojuslahenduse

Soojuspumba terviklahendusi on Maasoojus.ee meeskond kavandanud, paigaldanud ja hooldanud hulgaliselt. Oleme Sinu teenistuses järjepidevalt ka tulevikus.

Kulla villa

Soojuspumbaga kõetakse: Põrandakütet, basseini, sooja tarbevet ja ventilatsiooni. Paigaldasime ja projekteerisime põrandakütte. Põrandakütte pealevoolu temperatuur on -23 kraadi juures 35 kraadi.

Aastame võit: 12 713 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kaks aastat

Ühepere elamu Muugal

Õli katla vahetus – Õhk-vesi soojuspumba vastu.

Aastame võit: 2583 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kolm aastat

Eramu Pirital

Renoveeritud maja. Paigaldatud aastal 2015.
Soojuspump Junkers Supraeco T330-1. Soojuspumbaga kõetakse: Radiaatoreid, sooja tarbevet ja ventilatsiooni.

Aastame võit: 10 791 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kolm aastat

Eramu Nõmmel

Uus Ehitis. paigaldatud aastal 2006. Soojuspump IVT Greenline G pluss 27. Soojuspumbaga kõetakse: Põrandakütet, sooja tarbevet ja ventilatsiooni.

Aastame võit: 13 359 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kaks aastat

Tööstushoone Tapal

Renoveeritud objekt.Peale süsteemi läbipesemist lisasime inhibiitorit. ning paigaldasime maasoojuspumba kood akumulatsiooni- ja tarbevee paagiga.

Aastame võit: 15 380 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kaks aastat

Lao ja tootmis hoone Kiilis

Osaline maja küte. Soojuspumbaga kõetakse: Põrandakütet, sooja tarbevet. Soojuspump Bosch Compress AW17.

Aastame võit: 3994,9 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kaks ja pool aastat

Eramu Kiilis

Uus Ehitis. paigaldatud aastal 2014. Soojuspump Junkers STM60-1. Soojuspumbaga kõetakse: Põrandakütet, sooja tarbevet ja ventilatsiooni.

Aastame võit: 3021 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kolm aastat

Suvila Prangli saarel

Uus Ehitis. Soojuspumbaga kõetakse: Põrandakütet, sooja tarbevet.

Aastame võit: 2938,1 €
Elektri hind: 0,13 EUR / kW/h
Tasuvusaeg: Kolm aastat

Küsi eksperdilt nõu

Maasoojus.ee meeskond koosneb ainult asjatundjatest, seega ei pea Sa müügihaidega suhtlema. Räägi meile enda mõtetest ja saad ilma keerutamiseta pädeva vastuse.

+372 680 9001

Meilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin