Soojuspumpade paigaldusnormid | Maasoojus

Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Soojuspumpade paigaldusnormid

Soojuspumpade paigaldamisel lähtutakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vastavatest seadustest ning teistest normdokumentidest, mis reguleerivad kaasnevaid tegevusi soojuspumpade paigaldamisel.

Samuti lähtutakse soojuspumpade tootjatehaste poolt antud ettekirjutustest, paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning teistest normidest. Enamus Eestis paigaldatavatest soojuspumpadest tarnitakse välisriikidest (kümned tarneriigid ja sajad kaubamärgid koos modifikatsioonidega).

Normide paljusus annab võimaluse mitmeti tõlgendamiseks ning tekitab segadust lõpptarbijate seas. Probleemi lahendamiseks otsustas ESPL välja töötada erialaliidu sisesed ühtsed soojuspumpade paigaldusnormid.

Tavaline pinnasekollektor (horisontaalne)

Üldised parameetrid:
– kaevesügavus: 1m ±20cm;
– pinnasekollektorite minimaalne vahekaugus: 1m;
– ühe kontuuri pikkuseks ei soovitata üle 450m;
– soovituslik on kasutada pinnasekollektori toru DN 40, seinapaksus 2,4 mm
– tööde üleandmisel peab olema paigalduse teostusjoonis;
– pinnasekollektorist tagastuv külmakandja temperatuur ei tohi olla madalam kui -4°C;
– pinnasekollektori pikkuse arvutamise aluseks võetakse keskmiseks tagastuvaks temperatuuriks 0°C.

Pinnase parameetrid:

Pinnasekollektori pikkuse arvutamisel tuleb arvestada vähemalt järgmiste pinnasetüüpidega:
– liiv
– savi
– kruus, kiviklibu
– moreen
– huumus, muld

Arvutamisel tuleb lähtuda pinnase niiskussisaldusest (kuiv, niiske või märg). Pinnasetüübist ja niiskussisaldusest sõltub kollektori pikkus ning saadav soojusenergia hulk.

Lisanõuded ehk täiendavad parameetrid:
– pinnasekollektori läbiviigud ja ristumised teiste kommunikatsioonidega (teedel, platsidel, lumest koristatavatel pindadel) – – — peavad olema kaitserüüs ning isolatsioonimaterjaliga kaetud;
– pinnases soovitame kasutada keevisliiteid;
– keermesliitmike kasutamisel tuleb liitmiku asukoht tööjoonisel märgistada;
– erinevate pikkustega pinnasekontuuride vooluhulgad peavad olema tasakaalus;
– iga kontuur peab olema varustatud sulgventiilidega;
– pinnasekollektor peab olema varustatud nivoo- või paisupaagiga;
– pinnasekontuure võib lühendada, kui kasutatakse lisaks päikeseenergiat, passiiv- või aktiivjahutust vm lisaenergiaallikat;
– piiretest peavad kollektortorud asuma vähemalt 1m kaugusel.

Kompaktkollektorid (pinnase)

Kompaktkollektoreid on erineva kuju- (spiraal-rõnga-redeli jne.) ja paigaldusviisiga (horisontaal-, vertikaal-, kald- ja nende kombinatsioonid).

Eesmärk on kõigil kompaktkollektoritel üks – saada pinnaseühikult kätte rohkem ja efektiivsemalt sinna talletunud soojusenergiat. Selle tagamiseks tuleb suvel lisaks päikeseenergiale salvestada lisasoojusenergiat pinnasesse, et vältida pinnase jäätumist.

Üldised parameetrid:

Samaväärse koguse energiahulga saamiseks on erinevate kompaktkollektorite parameetrid väga varieeruvad. Erinevad on nii kollektortorude pikkused, läbimõõdud, omavahelised vahekaugused kui ka paigaldussügavused.

Parameetrid peab arvutama vastavalt pinnase tingimustele ja eritüübilistele kompaktkollektoritele eriprojekti alusel.

Lisanõuded ehk täiendavad parameetrid:

Kompaktkollektorite kasutuse puhul on vastuvõetav tööseisund tagatud juhul kui tagatakse neisse piisav soojustagastus (aktiiv- ja passiivjahutus, ventilatsioonitagastuse soojusenergia, päikeseküte).

Veekollektorid

Üldised nõuded:
– kollektori vette paigaldamisel peab tellijal olema vee erikasutusluba;
– kollektori torud täidetakse vaid etanooli baasil külmakandjatega;
– kollektorid uputatakse veekogu põhja lisades raskused;
– lisandraskuste dimensioneerimisel tuleb arvestada sellega, et jää tekke korral välistataks kollektori pinnale tõus.

Maasoojuspuurkaevud (energiapuurkaevud)

Maasoojuspuurkaevude projekteerimist reguleerib Eesti Veeseaduse määrus nr 37 (29.07.2010). Määruse nõuded kehtestatakse Eesti Veeseaduse §30 alusel.

Avaldamismärge: RT, 15.09.2011
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluse, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid.

Soojuspumpades kasutatavad külmakandjad
– etüleenglükool
– etanool
– propüleenglükool

Share this warmth with your friends.Avalda arvamust või küsi eksperdilt

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-gaMeilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin