Privaatsuspoliitika | Maasoojus

Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Privaatsuspoliitika

Maasoojus austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas Maasoojus OÜ („meie“) töötleb Sinu isikuandmeid.

Isikuandmete töötleja

 • Juriidiline isik, kes vastutav Sinu isikuandmete töötlemise eest: Maasoojus OÜ
 • Reg nr: 11903828
 • Kadaka tee 72a
 • Tallinn Harjumaa, 12618

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Maasoojus OÜ töötleb Sinu isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie remonditöökoda või veebilehte.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Maasoojus võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Küsimuste või taotluste korral palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Kui pöördute Maasoojus poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Sinu kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Need võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed (juhiluba);
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);

Maasoojus’el on õigus kontrollida Sinu poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.

Maasoojus ei kogu ühelgi juhul Sinu kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Millistel eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Maasoojus töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Maasoojuse õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Maasoojus õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Maasoojus veebilehed ja e-teenused

Maasoojus võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Maasoojus veebilehe kaudu saad tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Maasoojus teenuste kasutamiseks, mida me veebilehe kaudu võimaldame.

Maasoojus veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida oled meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitad meile päringu või broneerid veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Sinu isikuandmeid ainult Sinu päringule vastamise eesmärgil või Sulle teenuse broneerimiseks.

E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Sinu pumba kohta (mark, mudel, mootor, väljalaskeaasta, tehasetähis või muu küttesüsteemi info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Maasoojus edastad.

Maasoojus veebileht kasutab küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Maasoojus e-teenuste küpsised salvestavad Sinu kohta järgmiseid andmeid:

 • andmed Sinu riist- ja tarkvara kohta (Sinu veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Maasoojus veebilehe külastamise ajad;
 • Maasoojus veebilehele suunava veebilehe aadress.

Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Maasoojuse veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Maasoojus ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega

Maasoojusega on võimalik ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu näiteks kirjutades või postitades Facebooki lehele.

Sellisel juhul võime Sinu sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Sinu päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Sinu päringule, võime küsida Sinult otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Sinu nime, e-postiaadressi, , telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või pumba marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot.

Sinu poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutata muul eesmärgil kui Sinu päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Maasoojus avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmeid, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

Isikuandmete edastamine

Maasoojus võib teatud juhtudel edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Maasoojus võib edastada Sinu isikuandmeid:

 • Maasoojusga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Maasoojuse vahelisi suhteid;
 • Maasoojuse koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks varuosade tarnijatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Maasoojuse koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT- tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele Maasoojus volitatud töötlejatele.
 • Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Maasoojus ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Sul on täpsemaid küsimusi Maasoojus volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Isikuandmete säilitamine

Maasoojus säilitab Sinu isikuandmeid kujul, mis võimaldab Sind tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Maasoojus õigustatud huvist tingimusel, et Maasoojus õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Sinu õigused seoses oma isikuandmetega

Maasoojus tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Sinu isikuandmete töötlemisel, on Sul järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Sul on õigus igal ajal küsida, kas Maasoojusel on Sinu kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Maasoojus Sinu kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda Maasoojuselt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Sul on õigus esitada Maasoojusle vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda, et Maasoojus kustutaks Sinu isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul ja oled nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Sul on õigus nõuda, et Maasoojus piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, näiteks kui Maasoojus ei vaja Sinu isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui oled esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Sul on õigus saada ise andmeid, mida oled Maasoojus elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Maasoojus edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Sinu õigusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.
 • Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Maasoojus õigustatud huvid või Maasoojus juriidilised kohustused piirata Sinu õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Sinu taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kontakt

Kui Sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Maasoojus Sinu isikuandmeid töötleb või kui soovid esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võta palun Maasoojusega ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

info@maasoojus.ee
+372 680 9001
Kadaka tee 72a
Tallinn Harjumaa, 12618

Mis on küpsis

Küpsis on tekstifail, mille salvestame Sinu seadme (nt arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti) veebilehitsejasse ainult siis, kui külastad Maasoojuse veebilehte. Küpsiseid kasutame üksnes selleks, et Maasoojuse veebileht toimiks paremini ja tõhusamalt.

Kuidas küpsised aitavad

 • Toimida veebilehel Sinu ootustele vastavalt
 • vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida
 • mäletada Sinu seadistusi
 • parandada Maasoojuse veebilehe kiirust ja turvalisust
 • Maasoojuse veebilehe sisu sotsiaalmeedias hõlpsamini jagada (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
 • sisse logimisel lehte isikustada, samuti infot kiiremini leida
 • plaanida veebilehe parandusi ja arendusi
 • muuta Maasoojusee pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks.

Millised küpsiste tüüpe kasutame

Maasoojuse veebilehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. Need on küpsised, mida kasutame meie ja/või mida kasutavad kolmandad pooled.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab siis, kui avad Maasoojuse veebilehe, ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.

Püsiküpsised

Püsiküpsised salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal Maasoojuse veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.

Kuidas küpsiseid liigitada

Maasoojuse kodulehel kasutatakse küpsiseid järgmise liigituse põhjal.

Rangelt vajalikud küpsised

Võimaldab kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Maasoojuse kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole mitmed veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.

Need küpsised ei kogu Sinu isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid – kogu kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes meie veebisaidi töö parandamisel, mõistmaks, mis meie kasutajaid huvitab, ja meie saidi tõhususe mõõtmiseks.

Jõudlusküpsised

Jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte.

Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Need küpsised mäletavad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel.

Sihipärased küpsised

Sihipäraseid või reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida oled veebilehel vaadanud.

Kolmandate poolte funktsioonid

Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Sind huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla.

Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

HotJar’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Küpsiste kasutamise lubamine ja keelamine

Kui soovid kasutada veebilehe Maasoojus.ee kõiki võimalusi, pead küpsiste kasutamiseks loa andma. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui Sa küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Samas võib selle tulemuseks olla, et veebileht Maasoojus.ee ei tööta nii, nagu ette on nähtud.

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.

Soojuspump üksi ei loe, loeb ka paigaldus. Tänapäeva soojuspumbad on kvaliteedi poolest üsna võrdsed. Tegeliku energiasäästu määrab puhtalt küttesüsteemi paigaldus. Vali soojuspumpa ühendama ja seadistama ettevõte, kellel on olemas asjakohased sertifikaadid.

Meilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin