«Mul on plaanis maja ostmine ja sellepärast huvitab mind, milline peaks olema eramu energiamärgise klass? Millest energiamärgise klass üldse sõltub,»

Vastab Kredexi hoonete energiatõhususe projektijuht Kalle Kuusk:

Energiamärgise klass näitab hoone energiatõhusust. Loogika on sama, mis kodumasinatel, mille puhul on poes masinate peal skaalaga kleebised. A või A+ masinad on näiteks kõige energiasäästlikumad.

Hoonete puhul on skaala A kuni H (A+ märgiseid ei ole), kus H on kõige kehvem ja A on kõige parem. Hoone energiamärgis võtab arvesse energia, mis kulub kütmisele, jahutamisele, soojale veele, valgustusele, elektriseadmetele. A-klassi hoones kulub seda kõige vähem ja seega on ka energiakulud kõige väiksemad.

Hetkel kehtivate energiatõhususe miinimumnõuete alusel peab iga uus hoone (see tähendab ka eramu) vastama vähemalt energiamärgise klassile C. Hetkel ongi uued elamud peamiselt C ja B energiamärgise klassiga.

Tulenevalt hoonete energiatõhususe direktiivist peavad alates 1. jaanuarist 2019 uued avaliku sektori hooned ja alates 1. jaanuarist 2021 kõik uued hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. Liginullenergiahoone vastab energiamärgise klassile A.

Allikas: Postimees.ee