Amet selgitab: millised on levinumad probleemid gaasiboileritega | Maasoojus

Täida kalkulaator

Vaata detaile ja maksumust

Räägi eksperdiga

Meile helistades saad suhelda küttesüsteemi asjatundjaga.

Vastame E-R 9-18.00

+372 680 9001

Maasoojus.ee on Vaillant ametlik partner ja garantii tööde teostaja.

Amet selgitab: millised on levinumad probleemid gaasiboileritega

Amet selgitab: millised on levinumad probleemid gaasiboileritega

Gaasiboiler vannitoas. Foto: Raepress

Tehnilise järelevalve amet rõhutab, et gaasiseadmeid (nt veesoojendi, katel) ja -paigaldisi (gaasitoru koos gaasitarvitiga) tuleks kontrollida korra aastas ning probleemi korral peab kohe tellima gaasitöö.

Gaasiseadme hoolduse ja kontrolliga võib tegeleda ainult eripädevusega isik, kodus omal käel seda teha ei tohi. Gaasipaigaldisega seotud suitsugaaside lõõride puhastamist tuleb teha korra aastas ning seda peab teostama pädev korstnapühkija.

Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse. Vingumürgituse põhjustab siiski vingugaas, mis tekib puuduliku põlemise tagajärjel – põhjuseid võib siin olla mitmeid.

Tüüpilised probleemid gaasiboileritega on järgmised:

1. Gaasitorustiku liitekohad, kraanid ja seadmed ei ole lekketihedad ja lekivad.

2. Gaasipaigaldis ei ole ehitatud nõuetekohaselt, mistõttu on tekitatud ohtlik olukord.

3. Põleti leek ei ole õige, kuna seade on hooldamata või õigesti reguleerimata.

4. Mitteküllaldane tõmme või ventilatsioon seadme kasutamisel, mistõttu ei ole gaasi põlemine korrektne ja leek võib iseeneslikult kustuda.

5. Lõõride materjal, suund või avad ei ole õiged, mille tagajärjel suitsugaaside eraldamine või ventilatsioon ei toimi.

6. Mittetäielik maagaasi põlemine ja vingugaasi tekkimine, mille põhjustab hooldamata seade või puudulik ventilatsioon.

7. Gaasipaigaldisega seotud suitsugaaside lõõre ei ole puhastatud, mistõttu ei toimu suitsugaaside eraldumine korrektselt.

Pahatihti hakatakse gaasiseadmeid ja –paigaldisi hooldama alles siis, kui on tekkinud probleem või toimunud õnnetus. Amet rõhutab, et meedias kõlapinda leidnud õnnetuste ja teiste sarnaste juhtumite puhul ei ole tuvastatud gaasileket, küll aga tõsised puudused ventilatsiooni ja korstnaga.

Gaasiboiler on erinõuetega paigaldis ja kuulub hoone tehnosüsteemi hulka, mistõttu peab kõikidel sellistel seadmetel olema projekt, hooldus- või kasutusjuhis, tehnilise kontrolli protokoll ja hooldust ning korstnapühkimist tõendav dokumentatsioon. Need on vajalikud tõendid tegevustest, mis hoiavad ära probleemid ja õnnetused. Ka näiteks gaasiboileri teisaldamine ühest ruumist teise on tehnosüsteemi muutus, mille korralt tuleb koostada ehitusprojekt, esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja tellida uus audit.

Gaasitöid tohib teostada ainult ettevõte, kellel on olemas vastava pädevusega gaasitöö eest vastutav isik. Andmed pädevate isikute kohta leiab majandustegevuse registrist. Gaasipaigaldiste auditit võib hetkeseisuga teha ainult Inspecta Estonia OÜ

Allikas: Tarbija24

Share this warmth with your friends.Avalda arvamust või küsi eksperdilt

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-gaMeilt saad tervikliku küttelahenduse, kuhu kuuluvad

• optimaalne projekt
• kindla garantiiga soojuspump
• vajaduse korral põranda- või radiaatorküttesüsteem ning
• oskuslik paigaldus

Vaillant Termolux Honeywell Systemkan Wavin